Estate Planning


Wij zijn van mening dat een goed estate plan het "fundament" vormt van een financiële structuur. Wij inventariseren de vermogensrechtelijke positie bij leven (samenlevingscontract en/of huwelijksvoorwaarden) en overlijden (testament). Het is van belang deze zaken aan te passen aan uw wensen. Daarnaast is overheveling van vermogen een belangrijk onderwerp.
Home

Inkomens- en
vermogingsplanning

Hypotheken en
bedrijfsfinancieringen

Pensioen en
verzekeringen

Vermogensbegeleiding

Estate Planning

Contact

Voorwaarden &
andere documenten


Property and Private Finance BV
Baronielaan 285, 4835 JM Breda
T: 076 - 544 98 76

 info@ppfinance.nl