Inkomens- en vermogensplanning

Inkomens- en vermogensplanning (financial planning) is het in eerste instantie inventariseren van uw huidige voorzieningen, financiële positie en persoonlijke situatie met als doel te komen tot een logische en passende financiële structuur al dan niet in samenhang met de onderneming.

Uw persoonlijke en financiële situatie zijn echter steeds aan verandering onderhevig. Dit betekent dat zaken regelmatig aangepast moeten worden, maar wel binnen het kader van uw financiële raamwerk.

Er zijn in hoofdlijnen een viertal onderwerpen te onderscheiden in een financiële structuur (raamwerk):

  • hypotheken en bedrijfsfinancieringen
  • pensioen en verzekeringen
  • vermogensbegeleiding
  • estate planning

Property and Private Finance BV is gespecialiseerd in het opzetten van een financiële structuur die op uw situatie van toepassing is, waarin de bovenstaande vier onderwerpen geïntegreerd worden.
Home

Inkomens- en
vermogingsplanning

Hypotheken en
bedrijfsfinancieringen

Pensioen en
verzekeringen

Vermogensbegeleiding

Estate Planning

Contact

Voorwaarden &
andere documenten


Property and Private Finance BV
Baronielaan 285, 4835 JM Breda
T: 076 - 544 98 76

 info@ppfinance.nl