Home


Property and Private Finance BV adviseert, bemiddelt en begeleidt ondernemers, maar ook particulieren met een meer dan gemiddeld inkomen en/of vermogen.

Vele jaren ervaring in het Private Banking segment van grootbanken hebben tot het inzicht geleid dat cliënten veel waarde hechten aan één contactpersoon voor alle financiële zaken. Hierbij dienen uw belangen voorop te staan en geldt een lange termijnvisie als basis voor een vertrouwensrelatie. Property and Private Finance BV neemt deze taak graag op zich. In ons werk zijn wij er voorstander van om te komen tot een overzichtelijke financiële structuur op basis van flexibiliteit en onafhankelijkheid. Wij werken op diverse deelgebieden samen met specialisten op het gebied van accountancy, fiscaliteit, notariaat, makelaardij en juridische aangelegenheden.

Property and Private Finance BV is aangesloten bij de federatie van financiële planners, ingeschreven in het register van masters of financial planning en is in het bezit van een vergunning in het kader van de Wet Financieel Toezicht.
Home

Inkomens- en
vermogingsplanning

Hypotheken en
bedrijfsfinancieringen

Pensioen en
verzekeringen

Vermogensbegeleiding

Estate Planning

Contact

Voorwaarden &
andere documenten


Property and Private Finance BV
Baronielaan 285, 4835 JM Breda
T: 076 - 544 98 76

 info@ppfinance.nl